Termeni si conditii

1. Termeni și condiții de utilizare a website-ului MEDIABANK.RO
a) Elemente definitorii:

Următorii termeni vor însemna:

Cumpărător: orice persoană fizică sau juridică ori o altă entitate înființată potrivit legii sau nu care inițiază o Comandă pe website-ul https://mediabank.ro/ și/sau care este utilizator înregistrat și autentificat al site-ului https://mediabank.ro/.

Client: orice persoană fizică sau juridică ori o altă entitate înființată potrivit legii sau nu care deține un cont valabil înregistrat pe site-ul Mediabank și care a plasat și finalizat cel puțin o comandă prin intermediul platformei mediabank.ro.

Finalizarea comenzii: reprezintă etapa care marchează momentul în care Cumpărătorul intră în posesia efectivă și integrală a produselor și/sau serviciilor comandate prin intermediul platformei mediabank.ro.

Vânzător: MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L. cunoscută sub denumirea ”Mediabank”, cu sediul social în Municipiul Oradea, str. Constantin Tănase nr. 22/A, jud. Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor J5/1880/2013 din data de 21.11.2013, cod unic de înregistrare 32499619 din data de 21.11.2013, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J5/1880/2013.

Produse și Servicii: orice produs și/sau serviciu menționat și afișat în mod vizibil publicului pe website-ul mediabank.ro, precum și în comanda care urmează a fi livrată de către Vânzător, Cumpărătorului. Produsul sau serviciul încărcat în serverele Mediabank, dar care nu a fost adus la cunoștința publică prin afișarea lui efectivă, vizibilă și ușor accesibilă pe site-ul mediabank.ro nu constituie un produs și/sau serviciu în sine și nu va putea fi achiziționat decât până la momentul aducerii acestuia la cunoștința publică de către Mediabank.

Comandă: un document electronic transpus ca formă de comunicare intermediară între Vânzător și Cumărător, prin care Vânzătorul este înțelege și este de acord să livreze produsele și serviciile selectate de către Cumpărător/Client prin formularul de comandă accesibil pe site-ul Mediabank, iar acesta este de acord și înțelege să primească aceste produse și/sau servicii, precum și să achite integral și efectiv contravaloarea acestora, în conformitate cu prevederile art. 1650 Cod civil.

Contract: reprezintă comanda plasată de către Cumpărător prin intermediul contului său de utilizator pe website-ul Mediabank și recepționată și confirmată de către Vânzător prin mijloacele sale tehnice automatizate sau manuale de înregistrare și procesare a comenzilor.

b) Documente contractuale:

Site-ul Mediabank, respectiv întreg conținutul afișat, accesibil publicului larg la adresa web www.mediabank.ro denumit in continuare Mediabank, este proprietatea deplină și exclusivă a MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social stabilit în Municipiul Oradea, str. Constantin Tănase nr. 22/A, jud. Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor J5/1880/2013 din data de 21.11.2013, cod unic de înregistrare 32499619 din data de 21.11.2013, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J5/1880/2013, e-mail: office@mediabank.ro și nu poate fi reprodus integral sau parțial în nicio situație decât cu acordul expres și în scris al reprezentantului legal al MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L., respectiv Bochiș Adrian.

Utilizarea și accesarea site-ului Mediabank de către Cumpărător, respectiv înregistrarea și transmiterea unei comenzi electronice prin intermediul acestui website implică în mod tacit din partea Cumpărătorului acceptarea integrală, efectivă și fără obiecțiuni de către acesta a prezentelor termene și condiții, precum și a acceptării utilizării adresei de corespondență electronică prin e-mail furnizată în formularul de comandă ca mod implicit de comunicare scrisă la distanță dintre Vânzător și Cumpărător, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a ales în acest sens o altă modalitate de contact, ca urmare a completării și transmiterii către Operatorul de date cu caracter personal a acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, acord disponibil și accesibil publicului larg în mod gratuit atât pe site-ul Mediabank, cât și ca urmare a unei solicitări adresate prin e-mail la adresa office@mediabank.ro.

Confirmarea comenzii de către Vânzător implică o acceptare completă a prezentelor termene și condiții. Acceptarea, recepționarea și confirmarea comenzii de către Vânzător se consideră îndeplinită atunci când există o confirmare din partea acestuia, confirmare care îmbrăca forma verbală, respectiv prin viu grai – comunicare directă și efectivă, telefonică sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărator cu privire la înregistrarea, procesarea și confirmarea comenzii; nefiind necesară în acest sens și o eventuală confirmare a primirii din partea Cumpărătorului. Contractul dintre părți este un veritabil contract de vânzare-cumpărare în accepțiunea prevederilor Codului civil și intră în vigoare de la momentul confirmării recepționării Comenzii de către Vânzător, iar prezentele termene și condiții stau la baza acestuia și vin în completarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat de către părți.

Mediabank recomandă în acest sens citirea integrală și cu deosebită atenție a prezentei pagini cuprinzând termenele și condițiile utilizării website-ului mediabank.ro de către orice vizitator și/sau cumpărător/client. Mediabank își rezervă dreptul în continuare unilateral de a modifica oricând aceste prevederi fără acordul Cumpărătorului în acest sens și fără o notificare prealabilă, cea mai recentă versiune a termenelor și condițiilor de utilizare a website-ului Mediabank putând fi accesată de către orice persoană interesată la următoarea adresă web: https://mediabank.ro/termeni-si-conditii/. Comunicarea cu Vânzătorul, respectiv cu Mediabank se va realiza efectiv prin utilizarea și accesarea datelor și a modalităților de contact furnizate în mod public de către Vânzător în secțiunea „Contact”, afișată în subsolul website-ului Mediabank.

2. Drepturi de proprietate intelectuală:

Conținutul site-ului Mediabank reprezentând cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ: imagini foto-video, texte, elemente grafice, script-uri, programe, baze de date, înregistrări audio, imagini panoramice etc. reprezintă proprietatea deplină, neîngrădită și exclusivă a MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L., precum și a furnizorilor și reprezentanților săi legali și este protejat de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe acestuia. Folosirea în orice mod și prin orice mijloace sau transpunerea pe orice tip de suport a conțintului site-ului Mediabank fără acordul expres și în scris al MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L., respectiv a oricărui element prezentat mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L. garantează în acest sens oricărui vizitator și, implicit, cumpărător/client accesul limitat, temporar, în interes personal și comercial la conținutul website-ului Mediabank (în vederea efectuării de comenzi on-line, informare cu privire la produsele și serviciile Mediabank), și nu conferă totodată și dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral conținutul website-ul, de a reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde / revinde, transfera sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale, publicitare sau contrare intereselor societății MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L fără acordul prealabil expres și în scris al acesteia din urmă.

3. Produsele și serviciile oferite de MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L:

Produsele comercializate prin intermediul Mediabank sunt noi, în ambalajul original al producătorului, în perfectă stare și în termenul de garanție oferit de producători și furnizori, iar în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală conform legislației în vigoare. Calitatea produselor este garantată de către producători și/sau furnizorii acestora. În cazul produselor concepute, fabricate și confecționate în mod direct de către Mediabank, acestea urmează a fi asamblate și ambalate în mod corespunzător prin grija Mediabank astfel încât să se asigure protecție și siguranță în timpul efectuării transportului către Cumpărător. Riscul pieirii bunurilor în timpul transportului este asumat de către Cumpărător, cu excepția în cazului în care părțile nu au convenit altfel prin contract.

Imaginile, înregistrările video și elementele prezentate pe website-ul Mediabank, precum și gramajul și dimensiunile sunt cu titlu orientativ și pot avea o mică variație față de descrierea de pe ambalaj sau de pe website, variație care să află în limitele de toleranță acceptate de lege. Exactitatea acestor caracteristici ale produselor cade în sarcina producătorului care a afișat pe ambalaj respectivele informații, iar nu în sarcina Mediabank. În cazul în care elementele descrise mai sus sunt considerate de către Cumpărător esențiale în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, acesta se obligă în prealabil să notifice Mediabank într-una din modalitățile de contact prevăzute pe site pentru a aduce la cunoștința Mediabank aceste aspecte și pentru ca acesta din urmă să poată asigura conformitatea și exactitatea descrierilor cu produsele afișate pe website.

Produsele și serviciile Mediabank sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document, precum și în limita stocului disponibil. Datorită acestor împrejurări, Mediabank își rezervă unilateral dreptul de a nu onora o anumită comandă, în cazul în care respectivul produs sau serviciu nu se mai regăsește în oferta curentă a Mediabank.

Totodată, Mediabank își rezervă unilateral dreptul de a-și selecta cu atenție toți partenerii, colaboratorii și clienții. Mediabank își rezervă în continuare dreptul de refuza, precum și de a întrerupe de îndată și fără întârziere colaborarea cu persoanele care au demonstrat anterior sau în timpul desfășurării și executării raporturilor contractuale cu Mediabank un comportament neadecvat sau limbaj necivilizat (agresiv), precum și cu clienții care au refuzat plata facturilor la scadență și/sau care au refuzat livrarea produselor și serviciilor comandate în mod nejustificat și fără o notificare prealabilă în acest sens.

Prețurile prezentate pe website-ul Mediabank sunt în EURO (EUR), includ TVA, iar costurile de livrare și transport vor fi afișate în mod vizibil în formularul de comandă, înainte de efectuarea plății. Prețul plătit în momentul confirmării comenzii prin e-mail sau telefonic va fi același cu prețul de achiziție tipărit pe factura proformă.

Valoarea minimă a unei comenzi plasate pe website-ul Mediabank este în cuantum de …..… euro. Vânzătorul nu oferă nicio garanție, nici implicit, nici în mod expres în ceea ce privește, dar fără limitare la: informațiile prezentate pentru produsele oferite spre vânzare, precum și pentru potrivirea produselor pentru un anumit scop. Cumpărătorii înțeleg și sunt de acord cu privire la faptul că prețurile afișate pe website-ul Mediabank pot suferi anumite modificări de valoare fără o notificare prealabilă în acest sens. Cumpăratorii sunt de acord în mod expres cu privire la faptul că folosirea site-ului și achiziționarea de bunuri și servicii implică și imprevizibilitatea modificării produselor și serviciilor, iar aceștia înțeleg faptul că nu vor putea solicita niciun fel de despăgubire sau prestație materială ori morală din partea Mediabank, ca urmare a intervenirii unor modificări asupra produselor și serviciilor.

Imaginile produselor publicate pe site sunt cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot să difere semnificativ sau superficial de imaginile prezentate în orice mod și sub orice formă (ambalaj, culoare, caracteristici, ingrediente, accesorii, aspect, etc.) Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile și ingredientele produselor afișate pe site-ul Mediabank.

Mediabank face eforturi semnificative și permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor prezentate pe website-ul mediabank.ro. Chiar și în aceste condiții există în continuarea posibilitatea ca acestea să conțină anumite inadvertențe punctuale, spre exemplu unele specificații sau prețul ar putea fi modificate fără preaviz sau ar putea conține erori vădite de operare, spre exemplu afișarea unui preț vădit inferior raportat la specificațiile produsului și la prețul său de piață, caz în care Mediabank nu garantează Cumpărătorului faptul că va putea onora o asemenea comandă datorită unor erori de natură tehnică, independente de voința Mediabank.

Toate ofertele și promoțiile prezente pe website-ul mediabank.ro sunt valabile în limita stocului disponibil.

4. Prețul contractului. Modalitățile de plată a comenzii:

Produsele și serviciile comandate de către Cumpărător pe website-ul Mediabank trebuie achitate efectiv și integral, în caz contrar Mediabank nu va efectua livrarea acestora. Plata produselor și serviciilor comandate de pe site-ul Mediabank conform acestor „Termeni și condiții” se poate efectua și la momentul livrării produselor (ramburs) sau în avans prin OP sau mandat poștal, dacă părțile au convenit în acest sens.

În cazul plăților în avans, livrarea produselor și prestarea serviciilor se va efectua numai după intrarea în posesia efectivă a lichidităților bănești în contul bancar al Vânzătorului, conform prevederilor art. 1497 Cod civil, sens în care Cumpărătorul se va asigura să transfere sumele de bani ce fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare cu cel puțin trei zile înainte de data scadenței stabilită de Vânzător, pentru a asigura transferul efectiv al sumelor de bani în contul acestuia din urmă.

5. Procesarea, pregătire și livrarea comenzii:

Mediabank își rezervă dreptul de a efectua confirmarea comenzii înainte de a proceda efectiv la onorarea acesteia. Plasarea unei comenzi pe website-ul Mediabank de către Cumpărător nu echivalează cu confirmarea acesteia, Vânzătorul rezervându-și în continuare dreptul de a confirma sau refuza comanda, în urma verificării stocurilor, cantităților și produselor solicitate, precum și a posibilității de îndeplinire a obligației față de Cumpărător de a personaliza produsele conform cerințelor, specifcațiilor și instrucțiunilor acestuia.

În acest sens, Cumpărătorul înțelege să completeze în mod corespunzător acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal prin care să indice cel puțin o modalitate de contact prin care să i se aducă la cunoștință statusul comenzii, inclusiv în ceea ce privește procesarea, pregătirea, confirmarea și livrarea comenzii.

Livrarea produselor comandate se va face pe întreg teritoriul României, prin utilizarea furnizorilor de servicii de curierat rapid, de Luni până Vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare legală.

Dată fiind natura produselor Mediabank și având în vedere caracterul unic și personalizat al acestor produse, ca urmare a cerințelor și specificațiilor exprese ale Cumpărătorului încă de la momentul plasării comenzii, costul transportului nu are o valoare fixă sau determinată, acesta urmând a fi stabilit în mod corespunzător de către Vânzător, cu luarea în considerare a mai multor criterii, cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: valoarea comenzii, greutatea, dimensiunea, tipul și natura produsului, costul transportului urmând a fi adus de îndată la cunoștința Cumpărătorului înainte de onorarea comenzii existând chiar și posibilitatea ca în anumite cazuri, costul transportului să fie asigurat integral de către Vânzător.

Livrarea produselor se va face la domiciliul, sediul sau adresa indicată de către Cumpărător în acest sens. Cumpărătorul va putea mandata și o altă persoană să ridice, respectiv să preia produsele comandate pe numele și în seama Cumpărătorului, în acest caz riscul fiind preluat de către Cumpărător încă de la momentul predării efective a produselor către mandatarul indicat de acesta.

6. Transferul dreptului de proprietate al produselor și serviciilor:

Transferul proprietății asupra produselor și serviciilor se realizează în momentul livrării (presupune semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului) și a achitării integrale și efective a contravalorii Comenzii. În cazul livrării produselor prin curier acesta nu este autorizat de către Mediabank să permită Cumpărătorului deschiderea coletului înainte de semnarea de primire și de achitarea contravalorii Comenzii, cu excepția cazului în care părțile au stabilit de comun acord în mod expres altfel.

7. Procedura de retur:

MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L. comercializează prin intermediul website-ului mediabank.ro. produse nealimentare, respectiv produse în materie publicitară și marketing prin design.

Având în vedere faptul că produsele Mediabank au un caracter unic, acestea fiind personalizate, customizate și adaptate la nevoile, cerințele și specificațiile exprese ale Cumpărătorului, acestea nu beneficiază de dreptul de retragere, în accepțiunea prevederilor O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii. Totuși, cu titlu de excepție, dreptul la retragere din contract va putea fi exercitat de către Cumpărător cel târziu până la momentul confirmării comenzii de către Vânzător, cu obligația Cumpărătorului de a contacta în prealabil Mediabank la adresa office@mediabank.ro. înainte de confirmarea comenzii de către acesta.

Mediabank informează în prealabil Cumpărătorul încă de la momentul plasării comenzii cu privire la faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către Vânzător, mai exact de la momentul confirmării comenzii de către Vânzător, moment care marchează totodată începerea executării contractului conform indicațiilor, specificațiilor și instrucțiunilor exprese ale Cumpărătorului. Plasarea comenzii pe website-ul Mediabank de către Cumpărător are valoarea unui consimțământ valabil exprimat și expres cu privire la începerea efectivă și de îndată a executării contractului de către Vânzător, la indicațiile și instrucțiunile Cumpărătorului, în cazul în care Vânzătorul procedează la confirmarea comenzii.

 

Potrivit prevederilor art. 16 lit. a) din O.U.G. nr.34/2014, Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele: a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

 

Pentru Cumpărătorul persoană juridică, termenii și condițiile, respectiv procedura de retur și de retragere din contract pentru persoana fizică se aplică în mod corespunzător.

8. Abonarea și dezabonarea la Newsletter (Buletin informativ):

Abonarea și dezabonarea la newsletterul Mediabank (Buletinul informativ) a Cumpărătorilor este gratuită și voluntară și implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare. Prin accesarea platformei Mediabank, Vizitatorul, Cumpărătorul/Clientul în calitate de solicitant, beneficiar al Newsletter-ului are posibilitatea de a se abona în mod voluntar și gratuit la Newsletter-ul Mediabank. În acest sens, persoanele indicate mai sus își exprimă consimțământul liber și neviciat cu privire la primirea newsletter-ului într-un format ușor accesibil, spre exemplu prin intermediul corespondenței electronice, la adresa indicată și specificată de solicitant.

În condiții similare, beneficiarul Newsletter-ului Mediabank își poate revoca oricând consimțământul în mod voluntar și gratuit, fără acordul și concursul Mediabank, aceasta reprezentând voința unică și liberă a solicitantului de a primi sau nu în continuare noutăți despre produsele și serviciile Mediabank. Beneficiarul newsletter-ului se poate dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail sau accesând pagina „Contul meu” https://mediabank.ro/my-account/ secțiunea „Newsletter”. Utilizarea newsletter-ului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din partea Mediabank din punctul de vedere al conținutului prezentat, întocmai precum folosirea website-ului (condiții prevăzute de prezentele termene și condiții).

În cazul în care nu s-a modificat în niciun fel și în nicio împrejurare nici structura, nici conținutul mesajelor primite de către abonat, acestea vor putea fi ulterior retransmise și altor persoane de către beneficiarii newsletter-ului Mediabank. Mediabank nu își asumă nicio răspundere față de modificările de conținut și/sau design aduse newsletter-ului de către terțe persoane neautorizate. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului Mediabank mesajele comerciale sunt considerate, respectiv prezumate că au fost informate în prealabil de către abonați (beneficiarii newsletter-ului Mediabank) despre prevederile prezentelor termene și condiții. În acest context, Vânzătorul nu va putea fi făcut răspunzător sub nicio formă și în nicio împrejurare de acțiunile abonaților săi.

În cazul în care există orice fel de motive sau indicii rezonabile cu privire la faptul că un abonat, respectiv un beneficiar al newsletter-ului Mediabank nu respectă prevederile prezentelor termene și condiții, Vânzătorul își rezervă unilateral dreptul de a restricționa temporar sau permanent accesul acestuia la newsletter, fără informare și fără nicio notificare prealabilă în acest sens.

9. Politica de confidențialitate:

Prin acceptarea prezentelor „Termene și condiții”, Vizitatorul, Cumpărătorul/Clientul Mediabank își exprimă acordul cu privire la informarea sa de către Vânzător, în legătură cu completarea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, sens în care înțelege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și să îl transmită în mod corespunzător Vânzătorului în vederea procesării și prelucrării datelor cu cu caracter personal, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de informații suplimentare, conform politicii MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L, pentru procesarea și înregistrarea comenzilor on-line, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi alte beneficii, bonusuri și materiale informative de la de la MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L, atât prin mijloace tipărite fizic, cât și prin mijloace de comunicare electronice (e-mail).

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L. în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare pe teritoriul României, cât și conform prevederilor și dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Consimțământul persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat în acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal și aceasta declară totodată faptul că a luat la cunoștință prin acest acord de toate drepturile conferite de legislația în materie cu privire la procesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și prin Regulamentul UE 679/2016, respectiv dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.

10. Dispoziții finale:

Prezentele termene și condiții se supun și se completează în continuare cu dispozițiile legale aplicabile în vigoare pe teritoriul României, respectiv legii romane. Eventualele litigii cauzate de produsele și serviciile comercializate prin intermediul website-ului Mediabank și care nu sunt deja tratate de niciun articol din prezentul document, se vor soluționa în mod corespunzător pe cale amiabilă de către părți, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris, de către Cumpărător, a situației de fapt, precum și a indicării probelor pe care se întemeiează sesizarea.

În cazul în care soluționarea amiabilă a litigiilor a eșuat, acestea vor fi soluționate în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile de către instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului, respectiv Municipiul Oradea.

Având în vedere prezenta formă a „Termenilor și condițiilor” de utilizare a website-ului Mediabank, Vizitatorul, Cumpărătorul/Clientul declară faptul că înțelege în mod expres și că își asumă în totalitate și fără obiecțiuni, toate consecințele ce decurg sau ar putea să decurgă din folosirea în aceste conditii a website-ului mediabank.ro.